Đông Y Thái Phương
Vì sức khỏe và tương lai

các kiểu đau bụng khi mang thai

dau-bụng-duoi-nhung-khong-ra-mau-khi-mang-thai2

Nhiều chị em cho rằng, đau bụng và ra máu khi mang thai mới là tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, có nhiều...

cac-kieu-dau-bung-khi-mang-thai

2Trong suốt thời kỳ bầu bí, chị em sẽ có những trải nghiệm khác nhau về các kiểu đau bụng khi mang thai....

đã đăng ký mua