Đông Y Thái Phương
Vì sức khỏe và tương lai

Sau chuyển phôi ao lâu thì phôi làm tổ

sau-chuyen-phoi1

Chị em sau khi thực hiện những bước cuối cùng của quy trình IVF đều rất muốn biết sau chuyển phôi bao lâu...

đã đăng ký mua